Nowe wiosenne ceny waszych ulubionych zabiegów !! Teraz zapłacisz za: założenie rzęs 1:1 190 pln założenie rzęs 3D 290 pln manicure hybrydowy 70 pln zabieg nawilżający thalgo 150 pln

Newsy


BLACK WEEK W LASH BAR 22-29.11.2021

henna pudrowa z geometrią
REGULARNA CENA USŁUGI 90 PLN
40min
49,00 zł
lifting brwi&rzęsy komplet
REGULARNA CENA USŁUGI 280 PLN
1h 30min
160,00 zł
założenie rzęs 170 pln
REGULARNA CENA USŁUGI 250-290 PLN
2h
170,00 zł
mani&pedi hybryda
REGULARNA CENA USŁUG 220 PLN
3h
160,00 zł
makijaż permanetnty BRWI
REGULARNA CENA USŁUGI 700 PLN
2h
390,00 zł
makijaż permanentny USTA
REGULARNA CENA USŁUGI 800 PLN
30min
390,00 zł
powiększanie ust
REGULARNA CENA USŁUGI 800 PLN
1h 30min
490,00 zł
mezoterapia igłowa
REGULARNA CENA USŁUGI 500 PLN
30min
290,00 zł
LOCK DOWN

Drogie klientki zgodnie z aktualnym rozporządzeniem salon pozostaje zamknięty. Na dzień dzisiejszy nie znamy dokładnej daty otwarcia. Będziemy was informować na bieżąco. W celu umówienia nowych terminów wizyt, które nie mogły się odbyć z powodu zamknięcia będziemy kontaktować się indywidualnie. Bardzo za Wami tęsknimy do zobaczenie niedługo :)) Dziewczyny z Lash Bar 

Polityka Prywatności RODO 25.05.2018r

Szanowny Kliencie,

25 maja 2018 roku rozpoczniemy stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczącego ochrony danych osobowych.
W związku ze zmianą przepisów prawa, dbając o bezpieczeństwo oraz poufność danych osobowych naszych Klientów, uprzejmie prosimy o aktualizację zgód na otrzymywanie informacji handlowej od firmy Lash Bar Kinga Bernat -Stolpa siedzibą w Sosnowcu
Aby ułatwić Państwu proces zarządzania zgodami przygotowaliśmy formularz on-line, który jest dostępny pod adresem:

Aktualizacja zgód na otrzymywanie informacji handlowych w tym marketingowych pozwoli nam pozostać z Państwem w kontakcie oraz informować Was o naszej aktualnej ofercie zgodnie z wyrażonymi zgodami.

Jednocześnie informujemy, że zgody wyrażone przed wejściem w życie nowych przepisów tracą swoją ważność gdy nie spełniają kryteriów w nich zawartych. Dlatego zaniechanie przez Państwa aktualizacji danych, spowoduje brak możliwości przesyłania Państwu w przyszłości informacji, o które prosili Państwo przekazując nam swoje dane.

W przypadku jakichkolwiek pytań, pracownicy salonu Lash Bar pozostają do Państwa dyspozycji.

Jednocześnie, wysyłając do Państwa niniejszy list elektroniczny Berendowicz-Kublin spółka akcyjna realizuje obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść obowiązku dostępna jest poniżej.

Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest   Lash Bar Kinga Bernat -Stolpa siedzibą w Sosnowcu przy ul Wrneńczyka 2 posiadająca numer NIP 6342812572, zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, telefonicznie pod numerem telefonu *** oraz na adres e-mail ***

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
(a) przesyłania drogą elektroniczną lub/i telefoniczną informacji handlowych, w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług; podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO czyli zgoda osoby, której dane dotyczą,
(b) obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
(c) obsługi zgłoszeń, które do na Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);
(d) kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług fryzjerskich.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
(a) monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych
(b) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach strony www lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Państwa aktywności na stronach www;
(c) prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
(d) kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
(h) monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
(l) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
(a) zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
(b) organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów związanych z przesyłaniem informacji handlowych, w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną a także w celach związanych ze świadczeniem usług fryzjerskich.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenie Administratora dokonują przetwarzania danych osobowych.
8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem *** lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Lash Bar Kinga Bernat -Stolpa Sosnowiec 41-200 ul  Warneńczyka 2 2, 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
11. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Treść zgody:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail oraz na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1219 ze zm.) przesyłanej przez: Lash Bar Kinga Bernat -Stolpa siedzibą w Sosnowcu przy ul Warneńczyka 2 posiadająca numer NIP 6342812572,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz.922 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2017 poz.1907 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO) w celach reklamowych, marketingowych i handlowych przez Lash Bar Kinga Bernat -Stolpa siedzibą w Sosnowcu przy ul Warneńczyka 2 posiadająca numer NIP 6342812572,i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem/am poinformowany/a o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

DZIEŃ MAMY W LASH BAR

W tym roku DZIEŃ MAMY świętujemy aż 3 dni ♥ 

Przygotowałyśmy dla was niespodziankę!!! !!
W dniach 24-26.05 odwiedź nas ze swoją mamą (jesteśmy tu elastyczne, możesz być również z siostrą lub przyjaciółką:) a obie otrzymacie 50% rabatu na wasze ulubione zabiegi
tj.
Stylizację rzęs 
Makijaż permanentny
Zabieg pielęgnacji twarzy thalgo prodige i hyaluronic 


REGULAMIN
*promocja nie łączy się z innymi promocjami, oraz kartą stałego klienta

*promocyjna cena dotyczy nowego makijażu permanentnego brwi i kresek , promocja nie obejmuje korekt ani odświeżeń makijażu 

*promocja  obowiązuje dla stałych oraz nowych klientów przy czym choć jedna klientka musi być nową klientką salonu Lash Bar

*w przypadku umówienia wizyt w różnych godzinach lub dniach pierwsza klientka płaci regularną kwotę za zabieg a rozliczenie promocyjne dokonywane jest podczas wizyty drugiej klientki

NOWE CENY WASZYCH ULUBIONYCH ZABIEGÓW

Nowe wiosenne ceny waszych ulubionych zabiegów !! Teraz zapłacisz za: założenie rzęs 1:1 190 pln założenie rzęs 3D 290 pln manicure hybrydowy 70 pln zabieg nawilżający thalgo 150 pln

POWITANIE WIOSNY

Drogie Panie! Wiosna zbliża się wielkimi krokami. By ją odpowiednio przywitać przygotowaliśmy dla was cudowną, wiosenną promocję!!!

Odwiedźcie nas w dniach 21/22 marca, przyprowadźcie ze sobą koleżankę siostrę lub mamę -osobę która nigdy wcześniej u nas nie była i cieszcie się obie 50% rabatem na nasze usługi. Taka oferta może się już nie powtórzyć więc musisz koniecznie z niej skorzystać!!!
*oferta dotyczy usług tj:
-stylizacja rzęs
-manicure hybryda/ żel
-strzyżenie damskie z pielęgnacją
-koloryzacja włosów

JESIENNE ZABIEGI EKSFOLIACJI KWASAMI

Eksfoliacja kwasami jest waszym ulubionym jesiennym zabiegiem. Kwasy sprawdzają się przy terapii cery trądzikowej, niwelowaniu zmarszczek, rozjaśnianiu przebarwień. Szybkie i trwałe rezultaty są znakomitą alternatywą dla bolesnych i inwazyjnych zabiegów, a oferowane mieszanki kwasów dają możliwość tworzenia indywidualnego programu dla każdej skóry. Przygotowałyśmy w LashBar wspaniała niespodziankę dla naszych klientek: po serii 6 zabiegów otrzymacie specjalistyczny krem Purles o wartości 110 zł który podtrzyma i spotęguje efekty pozabiegowy. Koszt zabiegu twarz, szyja, dekolt 150pln. Zapraszamy do zapisów

Majowa Pedicurowa Promocja w LashBar

Odkrywamy stopy na wionę :) Pełny pedicure hybrydowy Essie 99 pln zamiast 140 pln Zapraszamy do LashBar

Świąteczne pakiety THALGO już w sprzedaży

Przyjmujemy zamówienia na świąteczne pakiety!! możecie je dostać u nas w salonie lub zamówić bezpośrednio do domu w sklepie internetowy thalgo  korzystając ze specjalnego kodu. Polecamy i zapraszamy 

Złoty zabieg liftingująco- rozświetlający w jesiennej promocji

W październiku zabieg Gold& Pearls  w wyjątkowej cenie 100 pln (cena regularna 150 pln) Zabieg na bazie kawioru, złata i pereł. Kawior stanowi niekończące się bogactwo witamin A, B i D, pierwiastków śladowych oraz aminokwasów, jest kluczowym składnikiem intensyfikującym regenerację komórek. Perły to składnik redukujący zmarszczki i rozświetlający skórę. Skóra po zabiegu jest wyraźnie odmłodzona, ujędrniona, promienieje oprószona drobinkami złota.


GRUDNIOWE TERMINY

Drogie klientki prosimy o umawianie grudniowych terminów  z wyprzedzeniem. Najlepiej zrobić to już dziś! grafik zapełnia się nieubłaganie a liczba miejsc jest ograniczona.